Vaihtoehdot

Kotisivut voi toteuttaa monella eri tavalla. Nettisivujen toteuttamiseen valittu tekniikka riippuu monesta asiasta, mutta eniten siihen vaikuttaa asiakkaan toiveet ja vaatimukset sekä projektiin varattu budjetti. Olen tälle sivulle koonnut yleistietoa erilaisista verkkosivujen toteutus vaihtoehdoista. Mukana on hintatiedot, esimerkkejä millaiseen tarkoitukseen kukin vaihtoehto on mielestäni sopivin ratkaisu.

 

Palvelin tila kotisivuille

Ennen verkkosivujen julkaisua teille tulee olla palvelin tila, jonka kautta verkkosivunne voidaan julkaista. Lisäksi olisi hyvä hankkia oma verkkotunnus (esim. www.mtj-art.com).

 

Raakakoodilla toteutetut esittelysivut eivät vaadi palvelin tilalta paljoa, mutta julkaisujärjestelmillä toteutetut sivusto vaativatkin jo enemmän. Julkaisujärjestelmällä toteutettu verkkosivusto edellyttää palvelin tilalta seuraavia asioita: MySQL -tietokannan, tuen uusimmalle PHP:lle ja MySQL:lle sekä riittävästi tilaa tiedostoille.

 

Nämä asiat ovat yleensä kunnossa, jos hankitte käyttöönne web-hotellin joltakin palvelun tarjoajalta. Tarvittaessa voi myös suositella teille toimivaksi kokemaani web-hotellia.

 

Informatiiviset kotisivut

Pienet informatiiviset esittelysivut kannattaa useimmiten toteuttaa ilman julkaisujärjestelmää. Tämä nopeuttaa sivuston teknistä toteutusta ja ovat hinnaltaan edullisempia kuin julkaisujärjestelmällä toteutettu sivusto. Tosin sivujen päivittäminen asiakkaan kannalta on vaikeampaa kuin julkaisujärjestelmällä toteutettujen nettisivujen.

 

Tämä tapa sopii esimerkiksi sellaisiin nettisivuihin joilla kerrotaan yleisesti yrityksestä sekä yhteystiedot eli niin sanottu käyntikorttisivu, 1-3 päätason sivua. Hoidan tarvittaessa sivuston ylläpidolliset tehtävät.

 

Sovittaessa myös informatiiviset sivut voin toteuttaa julkaisujärjestelmällä. Tämän etuna on se, että tarpeen niin tulevaisuudessa vaatiessa sivujen päivittäminen Perus kotisivuksi on helpompaa ja edullisempaa. Kotisivujen tulevaisuuden tarvetta kannattaakin miettiä huolella, se kun vaikuttaa myös sivuston ensimmäisen version tekemiseen. Tutustu mallisivuun!


Perus kotisivut

Esittelysivustoa isommat verkkosivut toteutan Modx julkaisujärjestelmällä. Julkaisujärjestelmällä toteutetun kotisivun ylläpitäminen, esim. tekstien ja päätason alasivujen, osalta onnistuu myös asiakkaan toimesta. Nimittäin julkaisujärjestelmällä toteutetun sivuston perus ylläpito tapahtuu Internet selaimella ja se onnistuu käytetyimpien selainten uusimmilla versioilla.

 

Perus kotisivujen ulkoasun rakenteen voit valita valmiista vaihtoehdoista. Ulkoasun yksilöinti tapahtuu esimerkiksi valokuvin, värein ja erikoisemmilla fonteilla. Tutustu mallisivuun!

 

Hoidan tarvittaessa sivuston ylläpidolliset tehtävät.

 

Verkkosivut tuotekatalogilla

Verkkosivuille on mahdollista toteuttaa myös tuotekatalogi. Olen tehyt kaksi esimerkkiä tuotteiden listaamisesta. Toisessa mallissa on rinnakkain kolme tuotetta ja toisessa listauksessa on aina yksi tuote yhdellä rivillä.

 

Tuotekatalogia on mahdollista itsekin ylläpitää tai halutessanne voitte tehdä sopimuksen kanssani sen ylläpidosta.

 

Halutessanne voidaan sopia myös tuotekuvauksista ja tuotekuvien optimoinnista verkkosivuillenne. Tutustu mallisivuun!

 

Blogit

Toteutan Wordpress julkaisujärjestelmällä ja sen ylläpitäminen, esim. tekstien ja päätason alasivujen, osalta onnistuu myös asiakkaan toimesta. Blogin perus ylläpito tapahtuu Internet selaimella ja se onnistuu käytetyimpien selainten uusimmilla versioilla.

 

Blogisivusto on helppo liittää eri sosiaalisen median palveluihin Wordpressiin tarjolla olevan lisäosan avulla. Tällä tavalla on mahdollista jakaa julkaisemasi blogi kirjoitus ilmaiseksi viidelle eri sosiaalisen median tileille esimerkiksi: Facebook, Twitter, MySpace. Näin saat julkaistua kerralla blogi päivitykseni useaan eri paikkaan.

 

Hoidan tarvittaessa sivuston ylläpidolliset tehtävät.

 

Desing kotisivut

Verkkosivut joille suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ulkoasu sekä toiminnot niin sanotusti "tyhjästä". Tällä tavalla toteutetuista sivustoista tulee uniikimpia kuin perus kotisivuista. Tuosta johtuen myös näin tehtyjen nettisivujen toteuttaminen vie enemmän aikaa ja kustannukset nousevat suuremmiksi. Desing kotisivut toteutan Modx julkaisujärjestelmällä.

 

Modx julkaisujärjestelmällä toteutetun kotisivun ylläpitäminen, esim. tekstien ja päätason alasivujen, osalta onnistuu myös asiakkaan toimesta. Nimittäin julkaisujärjestelmällä toteutetun sivuston perus ylläpito tapahtuu Internet selaimella ja se onnistuu käytetyimpien selainten uusimmilla versioilla.

 

Hoidan tarvittaessa sivuston ylläpidolliset tehtävät.